Нимфея Miss Siam 1500 р. Нимфея Wanvisa 1800 р. Нимфея Wild Fire 1500 р. Лотос 2500 р. Лотос 2500 р. Нимфея Санрайз 2500 р. Нимфея April Peony 6500 р. Нимфея Perry’s Fire Opal 1500 р. Нимфея Perry’s Orange Sunset 2000 р. Нимфея Fuchsia Pom Pom 5000 р. Нимфея Bola 2500 р. Лотос 2500 р. Нимфея …